ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

ŘEHOŘ & SVOBODA

Právní služby poskytujeme převážně v regionu Kladenska a hlavního města Prahy, avšak řada námi zastupovaných klientů sídlí i daleko za hranicemi Středočeského kraje. V současné době se tým advokátní kanceláře skládá z pěti spolupracujících advokátů a jednoho advokátního koncipienta. Advokátní kancelář ŘEHOŘ & SVOBODA poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce, kdy zároveň spolupracuje s renomovanými advokátními kancelářemi na území Spojených států amerických.